NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất FAMI (LUFA)   >   Bàn làm việc Fami

W1000 – D600 – H745 mm
1.368.400 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.578.500 (vnđ)
W1200 x D560x H750 mm
1.402.500 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.664.300 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.910.700 (vnđ)
W1800xD700xH750mm
1.969.000 (vnđ)
W1800xD800xH750 mm
2.152.700 (vnđ)
W1800 x D600 x H750mm.
2.350.700 (vnđ)
W1800 x D1200x H745 mm
2.350.700 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.088.900 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.088.900 (vnđ)
R1400 x S1200 x C745 mm
1.806.200 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
1.806.200 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.340.800 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.340.800 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.383.700 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.383.700 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.432.100 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.432.100 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.568.600 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.718.200 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.655.500 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.812.800 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.906.300 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 750 mm
2.698.300 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 750 mm
2.746.700 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
922.900 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.023.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.128.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.310.100 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
922.900 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.023.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.128.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.311.200 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.449.800 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 600 – cao 745 mm
1.399.200 (vnđ)
Bàn làm việc Fami
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
560x570x955-1035mm
1.108.800 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
878.900 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
646.800 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.509.700 (vnđ)
W2400xD1200xH750
9.252.100 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.384.900 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.216.400 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.946.600 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
Tin mới nhất
560x570x955-1035mm
1.108.800 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.509.700 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.269.400 (vnđ)
W1800xD800xH750mm
2.259.400 (vnđ)
W575 x D645 x H1070-1265 (mm)
2.283.600 (vnđ)
W1200xD1200xH750mm
2.930.400 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem