NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất FAMI (LUFA)   >   Bàn làm việc Fami

W1800xD800xH750 mm
1.851.150 (vnđ)
W1800 x D600 x H750mm.
2.021.250 (vnđ)
R1400 x S1200 x C745 mm
1.552.950 (vnđ)
W1000 – D600 – H745 mm
1.157.100 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.333.500 (vnđ)
W1200 x D560x H750 mm
1.206.450 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.431.150 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.643.250 (vnđ)
W1800xD700xH750mm
1.693.650 (vnđ)
W1800 x D1200x H745 mm
2.021.250 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
1.796.550 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
1.796.550 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
1.552.950 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.012.850 (vnđ)
Rộng 1400(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.012.850 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.049.600 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.049.600 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.091.600 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.091.600 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.325.100 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.451.100 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.398.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.530.900 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.610.700 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 750 mm
2.279.550 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 750 mm
2.320.500 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
754.950 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
827.400 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
952.350 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.126.650 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
754.950 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
827.400 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
911.400 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.127.700 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.246.350 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 600 – cao 745 mm
1.042.125 (vnđ)
Bàn làm việc Fami
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.041.110 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
492.200 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
5.724.500 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.048.600 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.338.850 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
658.050 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
734.020 (vnđ)
W2400xD1200xH750
7.727.000 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.063.000 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.359.350 (vnđ)
W585 x D690 x H1140 - 1195mm
2.300.500 (vnđ)
560x570x955-1035mm
829.250 (vnđ)
Tin mới nhất
W1200 x D700 x H750 mm.
1.230.000 (vnđ)
W2700 x D2005 x H760 mm
8.399.500 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
5.724.500 (vnđ)
1600 x 500 x 750
931.500 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
15.430.000 (vnđ)
W2400 x D1200 x H760
6.362.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem