NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất hòa phát   >   Bàn làm việc

W1200 x D700 x H750 mm
1.191.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750mm
950.000 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
986.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750mm.
1.474.000 (vnđ)
W1200 x D700 x H750mm.
1.804.000 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.463.000 (vnđ)
W900 x D605 x H1005 mm.
1.271.000 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm
1.683.000 (vnđ)
W1500 x D700 x H750mm
4.069.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.327.000 (vnđ)
W1200X D700 X H750
1.350.000 (vnđ)
W1600 x D700 x H760 mm
1.929.000 (vnđ)
W1600 x D600 x H750 mm
1.187.000 (vnđ)
W400 x D480 x H 590mm
618.000 (vnđ)
W210 x D450 x H260 (mm)
352.000 (vnđ)
W400 x D480 x H590mm.
816.000 (vnđ)
W400 x D500 x H610 mm
930.000 (vnđ)
W400 x D480 x H590mm
825.000 (vnđ)
W396 x D480 x H655 (mm)
1.497.000 (vnđ)
W400xD480x590mm.
679.000 (vnđ)
W420 x D500 x H660 mm.
1.628.000 (vnđ)
W396 x D470 x H444 mm.
668.000 (vnđ)
W400 x D480 x H590mm.
1.021.000 (vnđ)
400 X480 X590mm.
718.000 (vnđ)
400x480x612mm
992.000 (vnđ)
W396 x D470 x H444 mm.
594.000 (vnđ)
W 1600 x D 700 x H 750 (mm)
2.730.000 (vnđ)
1600X700X750mm
2.258.000 (vnđ)
W 1400 x D 700 x H 750 (mm)
2.473.000 (vnđ)
1400X700X750mm
2.095.000 (vnđ)
W 1200 x D 600 x H 750 (mm)
2.268.000 (vnđ)
1200X600X750mm
1.724.000 (vnđ)
W 1200 x D 700 x H 750 (mm)
2.358.000 (vnđ)
1200X700X750mm
1.803.000 (vnđ)
W1600 x D1200 x H750 (mm)
2.790.000 (vnđ)
Bàn làm việc
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
560x570x955-1035mm
962.000 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
763.000 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
562.000 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.458.000 (vnđ)
W2400xD1200xH750
8.010.000 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.202.000 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.792.000 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.162.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
781.000 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.300.000 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.155.000 (vnđ)
Tin mới nhất
560x570x955-1035mm
962.000 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.458.000 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.102.000 (vnđ)
W1800xD800xH750mm
1.943.000 (vnđ)
W575 x D645 x H1070-1265 (mm)
1.982.000 (vnđ)
W1200xD1200xH750mm
2.520.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem