NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng lãnh đạo   /   Ghế lãnh đạo

W620 x D660 x H1020 ÷ 1150 mm
1.281.500 (vnđ)
W630 x D620 x H990 ÷ 1120 mm
1.207.800 (vnđ)
W610 x D650 x H950 ÷ 1080 mm
1.423.400 (vnđ)
W600 x D640 x H970 ÷ 1100 mm
1.426.700 (vnđ)
W600 x D680 x H990-1020 mm
1.423.400 (vnđ)
620 x 660 x 1000--1120
1.248.500 (vnđ)
W680 x D680 – 870 x H1000 – 1080 (mm)
5.907.000 (vnđ)
W680 x D680 – 870 x H1000 – 1080 (mm)
3.584.900 (vnđ)
W595 x D700 x H1030-1110 mm
4.972.000 (vnđ)
W620 x D630 x H1085 - 1165
2.497.000 (vnđ)
W590 x D570 x H1080-1040 mm
2.387.000 (vnđ)
W710xD900xH1140-1190mm.
11.646.800 (vnđ)
W660xD820xH(1090-1170)mm.
5.707.900 (vnđ)
W660xD810xH1070-1145mm
5.707.900 (vnđ)
W660xD810xH1070-1145mm.
5.627.600 (vnđ)
W620 x D650 x H1150-1225 mm
6.882.700 (vnđ)
W630 x D680 x H1060/1145 mm
3.052.500 (vnđ)
W610 x D550 x H960/1060 mm
1.554.300 (vnđ)
W700 x D680 x H1160/1220 mm
3.440.800 (vnđ)
W670 x D600 x H1140-1240 mm
1.831.500 (vnđ)
W670 x D600 x H970-1070 mm
1.498.200 (vnđ)
W700 x D680 x H1100/1160 mm
3.107.500 (vnđ)
W700 x D730 x H1220/1280 mm
3.263.700 (vnđ)
W580 x D620 x H1060-1145 mm
2.908.400 (vnđ)
W670 x D700 x H1200/1265 mm
3.685.000 (vnđ)
W700 x D600 x H1150-1230 mm
3.562.900 (vnđ)
W700 x D600 x H1150-1230 mm
3.724.600 (vnđ)
W670 x D700 x H1200/1265 mm
3.885.200 (vnđ)
W580xD650xH(1100-1200)mm.
2.841.300 (vnđ)
W670 x D700 x H1200/1265 mm
3.818.100 (vnđ)
W640 x D600 x H1170-1250 mm
3.174.600 (vnđ)
W700 x D600 x H1150-1230 mm
3.507.900 (vnđ)
W700 x D600 x H1150-1230 mm
3.630.000 (vnđ)
W580 x D620 x H1060-1145 mm
2.908.400 (vnđ)
W640 x D600 x H1170-1250 mm
2.831.400 (vnđ)
Nội thất phòng lãnh đạo
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.409.100 (vnđ)
W2400xD1200xH750
10.395.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
622.600 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
832.700 (vnđ)
560x570x955-1035mm
1.006.500 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.273.600 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.053.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
456x450x830
402.600 (vnđ)
560x570x955-1035mm
1.006.500 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
3.300.000 (vnđ)
W4500x D1500 x H750 mm
11.192.500 (vnđ)
W500 x D520 x H1100mm
1.815.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem