NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng làm việc   /   Bàn văn phòng

Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.568.600 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.718.200 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.714.900 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.812.800 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.906.300 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 750 mm
2.698.300 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 750 mm
2.746.700 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
922.900 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.023.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.128.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.310.100 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
922.900 (vnđ)
600x400x750nn
2.042.700 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.023.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.128.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.311.200 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.449.800 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 600 – cao 745 mm
1.399.200 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 745 mm
1.505.900 (vnđ)
1400x600x750MM
1.549.900 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 745 mm
1.595.000 (vnđ)
W1600 – D700 – H 745 mm
1.805.100 (vnđ)
(W):1600 x (D): 600 x (H):745 mm.
1.289.200 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.428.900 (vnđ)
W1400xD600xH750mm
1.388.200 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.524.600 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.635.700 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.751.200 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 1200 x Cao 750 mm
2.723.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 1400 x Cao 750 mm
3.528.800 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.852.400 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.996.500 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
2.121.900 (vnđ)
W1600 x D800 x H760 mm
2.244.000 (vnđ)
W1400 x D1400 x H750 mm
2.725.800 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
4.848.800 (vnđ)
Bàn Văn Phòng Giá Sỉ, tổng kho nội thất văn phòng, chuyên cung cấp bàn văn phòng, ghế văn phòng và nội thất văn phòng
Bàn văn phòng
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W545 x D530 x H910-1135mm
832.700 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.409.100 (vnđ)
W2400xD1200xH750
10.395.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
622.600 (vnđ)
560x570x955-1035mm
1.006.500 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.273.600 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.053.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
W2700 x D2005 x H760 mm
9.903.300 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
456x450x830
402.600 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.793.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.650.000 (vnđ)
W2400 x D400 x H2000 mm
8.717.500 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem