NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng làm việc   /   Bàn văn phòng

Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.050.000 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.092.000 (vnđ)
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 745 mm
2.092.000 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.363.000 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.493.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.439.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.575.000 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.657.000 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 750 mm
2.345.000 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 750 mm
2.387.000 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
794.000 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 745 mm
880.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
970.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.127.000 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
794.000 (vnđ)
600x400x750nn
1.757.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
880.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
970.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.128.000 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.246.000 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 600 – cao 745 mm
1.203.000 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 745 mm
1.295.000 (vnđ)
1400x600x750MM
1.332.000 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 745 mm
1.371.000 (vnđ)
W1600 – D700 – H 745 mm
1.552.000 (vnđ)
(W):1600 x (D): 600 x (H):745 mm.
1.109.000 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.229.000 (vnđ)
W1400xD600xH750mm
1.194.000 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.311.000 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.407.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.479.000 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 1200 x Cao 750 mm
2.301.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 1400 x Cao 750 mm
2.981.000 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.565.000 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.686.000 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.792.000 (vnđ)
Nội thất phòng làm việc
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.143.000 (vnđ)
W2400xD1200xH750
8.010.000 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
572.000 (vnđ)
560x570x955-1035mm
996.000 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
778.000 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.202.000 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.792.000 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.162.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
781.000 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.300.000 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.155.000 (vnđ)
Tin mới nhất
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.143.000 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.102.000 (vnđ)
560x570x955-1035mm
996.000 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.143.000 (vnđ)
W2400xD400xH2000mm
7.099.000 (vnđ)
W2400xD1200xH750
5.940.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem