NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng làm việc   /   Bàn văn phòng

Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.310.100 (vnđ)
Rộng 1000 x Sâu 600 x Cao 745 mm
922.900 (vnđ)
600x400x750nn
2.042.700 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.023.000 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 600 x Cao 745 mm
1.128.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.311.200 (vnđ)
Rộng 1600 x Sâu 700 x Cao 745 mm
1.449.800 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 600 – cao 745 mm
1.399.200 (vnđ)
Rộng 1200 – sâu 700 – cao 745 mm
1.505.900 (vnđ)
1400x600x750MM
1.549.900 (vnđ)
Rộng 1400 – sâu 700 – cao 745 mm
1.595.000 (vnđ)
W1600 – D700 – H 745 mm
1.805.100 (vnđ)
(W):1600 x (D): 600 x (H):745 mm.
1.289.200 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.428.900 (vnđ)
W1400xD600xH750mm
1.388.200 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.524.600 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.635.700 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.751.200 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 1200 x Cao 750 mm
2.723.600 (vnđ)
Rộng 1400 x Sâu 1400 x Cao 750 mm
3.528.800 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.852.400 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.996.500 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
2.121.900 (vnđ)
W1600 x D800 x H760 mm
2.244.000 (vnđ)
W1400 x D1400 x H750 mm
2.725.800 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
4.848.800 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.952.500 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
2.092.200 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
2.234.100 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
2.359.500 (vnđ)
W1600 x D800 x H760 mm
2.516.800 (vnđ)
W1200x1200x750mm
3.023.900 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
2.998.600 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
3.766.400 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750 mm
4.761.900 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
3.132.800 (vnđ)
Bàn văn phòng
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
560x570x955-1035mm
988.900 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
818.400 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
622.600 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
W2400xD1200xH750
9.252.100 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.384.900 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.216.400 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.946.600 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.196.800 (vnđ)
560x570x955-1035mm
988.900 (vnđ)
456x450x830 mm
409.200 (vnđ)
W 3510 x D 1200 x H 750 (mm)
12.545.500 (vnđ)
W570 x D630 x H(975-1100) mm
1.098.900 (vnđ)
W1200 x D500 x H750 mm
1.010.900 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem