NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng lãnh đạo   /   Bàn lãnh đạo

W1600 x D500 x H660mm
3.784.000 (vnđ)
W1200 x D440 x H660mm
2.730.200 (vnđ)
W400 x D490 x H620 mm
1.476.200 (vnđ)
420x500x620mm
1.596.100 (vnđ)
W1200 x D440 x H660 mm
3.803.800 (vnđ)
450x500x620
2.308.900 (vnđ)
400 x D500 x H620 mm
1.211.100 (vnđ)
W1800xD900xH760mm.
5.372.400 (vnđ)
W2000 x D1800 x H760 mm
7.570.200 (vnđ)
420x500x620mm
2.280.300 (vnđ)
W2000 x D1000 x H760mm
9.297.200 (vnđ)
W1800 x D900 x H760mm
8.057.500 (vnđ)
W1800 x D900 x H760mm
4.549.600 (vnđ)
W680 x D800 x H1210 ÷ 1270 mm
6.013.700 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.053.300 (vnđ)
W660x D750 x H1160-1215 mm
4.215.200 (vnđ)
W810 x D(930-1090) x H(1175÷ 1230) mm
12.417.900 (vnđ)
W2400 x D1800 x H760 mm
8.242.300 (vnđ)
W1204 x D456 x H612
1.832.600 (vnđ)
W2000 x D1000 x H760MM
8.584.400 (vnđ)
W1800 x D1600 x H740mm
7.808.900 (vnđ)
W2200 x D2200 x H750mm
10.454.400 (vnđ)
W1800 x D900 x H750mm
3.012.900 (vnđ)
W1800 x D900 x H750mm
3.872.000 (vnđ)
W2000 x D2000 x H750mm
8.578.900 (vnđ)
W1800 x D880 x H740mm
4.367.000 (vnđ)
W1800 x D1600 x H750 mm
8.772.500 (vnđ)
W3000 x D2000 x D760mm
14.096.500 (vnđ)
W2650 x D1900 x H760 mm
10.286.100 (vnđ)
W1600X1600X750mm
5.723.300 (vnđ)
1600x2000x750
6.839.800 (vnđ)
1200x600x750
1.277.100 (vnđ)
Dài 1425 x Rộng 1000 x Cao 750 mm
3.070.100 (vnđ)
1898x800x750
4.441.800 (vnđ)
Dài 1825 x Rộng 1200 x Cao 750 mm
4.106.300 (vnđ)
2385x1700x750
8.127.900 (vnđ)
Nội thất phòng lãnh đạo
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.409.100 (vnđ)
W2400xD1200xH750
10.395.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
622.600 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
832.700 (vnđ)
560x570x955-1035mm
1.006.500 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.273.600 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.053.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
456x450x830
402.600 (vnđ)
560x570x955-1035mm
1.006.500 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
4.279.000 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
6.160.000 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
3.300.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem