Đang gửi...

Tủ tài liệu gỗ

AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

852,500 đ (Đã có VAT) 775,000 đ (Chưa có VAT)
AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

1,199,000 đ (Đã có VAT) 1,090,000 đ (Chưa có VAT)
AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

1,144,000 đ (Đã có VAT) 1,040,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine

AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine

W1200 x D400 x H1960 mm

3,025,000 đ (Đã có VAT) 2,750,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng

AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng

W1590 x D400 x H1960 mm

4,758,600 đ (Đã có VAT) 4,326,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena

AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena

W800 x D400 x H1960 mm

1,881,000 đ (Đã có VAT) 1,710,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine

AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine

W800 x D400 x H1960 mm

1,787,500 đ (Đã có VAT) 1,625,000 đ (Chưa có VAT)
AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

616,000 đ (Đã có VAT) 560,000 đ (Chưa có VAT)
AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

957,000 đ (Đã có VAT) 870,000 đ (Chưa có VAT)
AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

792,000 đ (Đã có VAT) 720,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS1

Giá sách SV/BS1

W800 x D290 x H890 mm

623,700 đ (Đã có VAT) 567,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS2

Giá sách SV/BS2

W800 x D290 x H1282 mm.

936,100 đ (Đã có VAT) 851,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS3

Giá sách SV/BS3

W800 x D290 x H1282 mm

691,900 đ (Đã có VAT) 629,000 đ (Chưa có VAT)
LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát

LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát

W780 x D380 x H1000mm

2,064,700 đ (Đã có VAT) 1,877,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260 Tủ tài liệu thấp

NT1260 Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H1260mm

1,221,000 đ (Đã có VAT) 1,110,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260D Tủ tài liệu cánh mở

NT1260D Tủ tài liệu cánh mở

W800 x D400 x H1260mm

1,925,000 đ (Đã có VAT) 1,750,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260SDTủ tài liệu

NT1260SDTủ tài liệu

W800 x D400 x H1260mm

1,804,000 đ (Đã có VAT) 1,640,000 đ (Chưa có VAT)
NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H1596 mm

1,496,000 đ (Đã có VAT) 1,360,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H1960mm

1,359,600 đ (Đã có VAT) 1,236,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu mới L2/M12

NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát...

W1196 x D400 x H1960 mm

3,542,000 đ (Đã có VAT) 3,220,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3B3N tủ gỗ newtren

NT1960-3B3N tủ gỗ newtren

W1196 x D400 x H1960 mm

4,026,000 đ (Đã có VAT) 3,660,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W1196 x D400 x H1960mm

3,432,000 đ (Đã có VAT) 3,120,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát

NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát

W1592 x D400 x H1960 mm

5,732,100 đ (Đã có VAT) 5,211,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960GA tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu mới L2/M12

NT1960GA tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu...

W800 x D400 x H1960 mm

2,310,000 đ (Đã có VAT) 2,100,000 đ (Chưa có VAT)
NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H878 mm

1,402,500 đ (Đã có VAT) 1,275,000 đ (Chưa có VAT)
NT880 Tủ tài liệu thấp

NT880 Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H880 mm

1,012,000 đ (Đã có VAT) 920,000 đ (Chưa có VAT)
NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở

NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở

W800 x D400 x H880mm

1,584,000 đ (Đã có VAT) 1,440,000 đ (Chưa có VAT)
NT880SD Tủ tài liệu thấp

NT880SD Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H880 mm

1,188,000 đ (Đã có VAT) 1,080,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top