Đang gửi...

Tủ tài liệu 190

Hộc sắt di động HS01

Hộc sắt di động HS01

410x600x670mm

2,200,000 đ (Đã có VAT) 2,000,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS02

Hộc sắt di động HS02

410x600x670mm

1,100,000 đ (Đã có VAT) 1,000,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS03

Hộc sắt di động HS03

396x542x652mm

1,359,600 đ (Đã có VAT) 1,236,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ  cánh gỗ 190 TSG04K-2

Tủ cánh gỗ 190 TSG04K-2

W800 x D400 x H1950

3,119,600 đ (Đã có VAT) 2,836,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01

915x452x1830mm

2,459,600 đ (Đã có VAT) 2,236,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT

915x452x1830mm

2,370,500 đ (Đã có VAT) 2,155,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT-B

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT-B

1000x452x1830mm

2,559,700 đ (Đã có VAT) 2,327,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KV

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KV

915x452x1830mm

2,519,000 đ (Đã có VAT) 2,290,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 2 ngăn kéo TK-2N

Tủ File 2 ngăn kéo TK-2N

465x620x660mm

2,050,400 đ (Đã có VAT) 1,864,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N

Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N

465x620x991mm

2,950,200 đ (Đã có VAT) 2,682,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N-B

Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N-B

465x620x995mm

2,400,200 đ (Đã có VAT) 2,182,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 4 ngăn kéo TK-4N -B

Tủ File 4 ngăn kéo TK-4N -B

465x620x1310mm

2,999,700 đ (Đã có VAT) 2,727,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ giám đốc 6 ngăn cánh kín TG08

Tủ giám đốc 6 ngăn cánh kín TG08

W2400xD400xH1800.

8,000,000 đ (Đã có VAT) 7,272,727 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ  190 TG03-0

Tủ gỗ 190 TG03-0

800 x 400 x 1200

1,199,000 đ (Đã có VAT) 1,090,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG01

Tủ gỗ 190 TG01

1200 x 400 x 1830

2,899,600 đ (Đã có VAT) 2,636,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG01-M

Tủ gỗ 190 TG01-M

1200 x 400 x 1830

3,360,500 đ (Đã có VAT) 3,055,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG03-1

Tủ gỗ 190 TG03-1

800 x 400 x 1200

1,551,000 đ (Đã có VAT) 1,410,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG03-2

Tủ gỗ 190 TG03-2

800 x 400 x 1200

1,699,500 đ (Đã có VAT) 1,545,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04-0

Tủ gỗ 190 TG04-0

800 x 400 x 1950

2,101,000 đ (Đã có VAT) 1,910,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04-1

Tủ gỗ 190 TG04-1

800 x 400 x 1950

2,299,000 đ (Đã có VAT) 2,090,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04G-2

Tủ gỗ 190 TG04G-2

800 x 400 x 1950

2,550,900 đ (Đã có VAT) 2,319,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04K-2

Tủ gỗ 190 TG04K-2

800 x 400 x 1950

2,600,400 đ (Đã có VAT) 2,364,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04K-3

Tủ gỗ 190 TG04K-3

1200 x 400 x 1950

3,899,500 đ (Đã có VAT) 3,545,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG05

Tủ gỗ 190 TG05

800 x 400 x 750

1,419,000 đ (Đã có VAT) 1,290,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG07-C3

Tủ gỗ 190 TG07-C3

W2400xD400xH1800

8,000,300 đ (Đã có VAT) 7,273,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TGL02

Tủ gỗ 190 TGL02

800 x 400 x 1200

1,249,600 đ (Đã có VAT) 1,136,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TSG02-2

Tủ gỗ 190 TSG02-2

800 x 400 x 800

1,439,900 đ (Đã có VAT) 1,309,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TSG03-2

Tủ gỗ 190 TSG03-2

800 x 400 x 1200

2,040,500 đ (Đã có VAT) 1,855,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top