Đang gửi...

Tủ tài liệu

Kệ máy in Fami P600H

Kệ máy in Fami P600H

W600 x D400 x H750mm

1,672,000 đ (Đã có VAT) 1,520,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ fami SM5020KL/R

Tủ fami SM5020KL/R

W600 x D420 x H2018

2,079,000 đ (Đã có VAT) 1,890,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ phụ bàn giám đốc ASM1200H

Tủ phụ bàn giám đốc ASM1200H

W1200 x D450 x H660mm

1,386,000 đ (Đã có VAT) 1,260,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1200HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1200HR(L)

W1200 x D420 x H854mm

1,562,000 đ (Đã có VAT) 1,420,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1200HR(R)

Tủ tài liệu fami SM1200HR(R)

W1200 x D420 x H854mm

1,562,000 đ (Đã có VAT) 1,420,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1210HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1210HR(L)

2,200,000 đ (Đã có VAT) 2,000,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1220HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1220HR(L)

W1200 x D420 x H854mm

2,475,000 đ (Đã có VAT) 2,250,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6240H

Tủ tài liệu fami SM6240H

W1200 x D450 x H854mm

2,640,000 đ (Đã có VAT) 2,400,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6420H

Tủ tài liệu fami SM6420H

W800 x D420 x H854mm

1,716,000 đ (Đã có VAT) 1,560,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6520H

Tủ tài liệu fami SM6520H

W800 x D420 x H854mm

1,650,000 đ (Đã có VAT) 1,500,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7030FH

Tủ tài liệu fami SM7030FH

W800 x D420 x H1223mm

1,238,600 đ (Đã có VAT) 1,126,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7130FH

Tủ tài liệu fami SM7130FH

W800 x D420 x H1223mm

1,815,000 đ (Đã có VAT) 1,650,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7230FH

Tủ tài liệu fami SM7230FH

W800 x D420 x H1223mm

1,925,000 đ (Đã có VAT) 1,750,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7430FH

Tủ tài liệu fami SM7430FH

2,082,300 đ (Đã có VAT) 1,893,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7530FH

Tủ tài liệu fami SM7530FH

W800 x D420 x H1223mm

1,980,000 đ (Đã có VAT) 1,800,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM8120H

Tủ tài liệu fami SM8120H

W1800 x D450 x H854mm

3,899,500 đ (Đã có VAT) 3,545,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM8130H

Tủ tài liệu fami SM8130H

W1800 x D420 x H1167mm

3,283,500 đ (Đã có VAT) 2,985,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7030FH

Tủ tài liệu fami SME7030FH

907,500 đ (Đã có VAT) 825,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7130

Tủ tài liệu fami SME7130

W800 x D400 x H1225mm

1,243,000 đ (Đã có VAT) 1,130,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7230

Tủ tài liệu fami SME7230

1,298,000 đ (Đã có VAT) 1,180,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami TP1200H

Tủ tài liệu fami TP1200H

W1200 x D450 x H676mm

2,855,600 đ (Đã có VAT) 2,596,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8050H

Tủ tài liệu cao fami SM8050H

W800 x D420 x H1989mm

1,826,000 đ (Đã có VAT) 1,660,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8140H

Tủ tài liệu cao fami SM8140H

W1800 x D450 x H2021mm

7,242,400 đ (Đã có VAT) 6,584,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8150H

Tủ tài liệu cao fami SM8150H

W800 x D420 x H1989mm

2,431,000 đ (Đã có VAT) 2,210,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8250H

Tủ tài liệu cao fami SM8250H

W800 x D420 x H1989mm

3,168,000 đ (Đã có VAT) 2,880,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8350H

Tủ tài liệu cao fami SM8350H

W800 x D420 x H1989mm

3,344,000 đ (Đã có VAT) 3,040,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8450H

Tủ tài liệu cao fami SM8450H

W1200 x D420 x H1989mm

4,851,000 đ (Đã có VAT) 4,410,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8550H

Tủ tài liệu cao fami SM8550H

W1200 x D420 x H1990mm

4,578,200 đ (Đã có VAT) 4,162,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top