Đang gửi...

Tủ sắt, giá sắt

Giá kệ siêu thị Hòa Phát GST04

Giá kệ siêu thị Hòa Phát GST04

W1000 x D900 x H1800 mm

2,772,000 đ (Đã có VAT) 2,520,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách gỗ Hòa Phát TGS105

Giá sách gỗ Hòa Phát TGS105

W635 x D280 x H1550 (mm)

1,019,999 đ (Đã có VAT) 927,272 đ (Chưa có VAT)
Giá sách gỗ tự nhiên TGS103

Giá sách gỗ tự nhiên TGS103

W645 x D280 x H910 mm

584,000 đ (Đã có VAT) 530,909 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS1A

Giá sách Hòa Phát GS1A

W1000 x D395 x H2020 mm

1,466,300 đ (Đã có VAT) 1,333,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS1B

Giá sách Hòa Phát GS1B

W1006 x D406 x H2065mm

1,270,500 đ (Đã có VAT) 1,155,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS2K1

Giá sách Hòa Phát GS2K1

W1030 x D457 x H2000 mm

1,750,100 đ (Đã có VAT) 1,591,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS2K2

Giá sách Hòa Phát GS2K2

W2030x D457 x H2000 mm

3,267,000 đ (Đã có VAT) 2,970,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS4A

Giá sách Hòa Phát GS4A

W914 x D400 x H1981 mm

2,367,200 đ (Đã có VAT) 2,152,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K2

Giá sách Hòa Phát GS5K2

1960x450x2070

4,446,200 đ (Đã có VAT) 4,042,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K3

Giá sách Hòa Phát GS5K3

2895x450x2070

6,294,200 đ (Đã có VAT) 5,722,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K4

Giá sách Hòa Phát GS5K4

3830x450x2070mm

8,223,600 đ (Đã có VAT) 7,476,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K5

Giá sách Hòa Phát GS5K5

4765x450x2070

9,874,700 đ (Đã có VAT) 8,977,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát TGS104

Giá sách Hòa Phát TGS104

W645 x D280 x H1230 mm

799,999 đ (Đã có VAT) 727,272 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt Hòa Phát GS5K1

Giá sắt Hòa Phát GS5K1

1025x450x2070mm

2,432,100 đ (Đã có VAT) 2,211,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS3

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS3

W915 x D317 x H1815 mm

3,141,600 đ (Đã có VAT) 2,856,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4B

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4B

W914 x D250 x H1981 mm

2,211,000 đ (Đã có VAT) 2,010,000 đ (Chưa có VAT)
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT1

Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT1

W900 x D475 x H1500 mm.

276,623 đ (Đã có VAT) 251,475 đ (Chưa có VAT)
Giá tài liệu di động MFC3K2

Giá tài liệu di động MFC3K2

W3000 x D1150 x H1920 (mm)

29,370,000 đ (Đã có VAT) 26,700,000 đ (Chưa có VAT)
Giá tài liệu di động MFC3K3

Giá tài liệu di động MFC3K3

W3000 x D1150 x H1920 (mm)

29,920,000 đ (Đã có VAT) 27,200,000 đ (Chưa có VAT)
Giỏ sắt Hòa Phát 2

Giỏ sắt Hòa Phát 2

W962 x D425 x H200 mm

Liên hệ
GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt

GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt

W1025 x D450 x H1875mm

1,963,500 đ (Đã có VAT) 1,785,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt

GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt

W1960 x D450 x H1875mm

3,291,200 đ (Đã có VAT) 2,992,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt

GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt

W2895 x D450 x H1875mm

4,446,200 đ (Đã có VAT) 4,042,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt

GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt

W3830 x D450 x H1875mm

6,006,000 đ (Đã có VAT) 5,460,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt

GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt

W4765 x D450 x H1875mm

7,114,800 đ (Đã có VAT) 6,468,000 đ (Chưa có VAT)
GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

W915 x D316 x H1830 mm

1,917,300 đ (Đã có VAT) 1,743,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top