Đang gửi...

Tủ tài liệu sắt

 LK-9N-03 tủ sắt locker

LK-9N-03 tủ sắt locker

3,300,000 đ (Đã có VAT) 3,000,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1A-L1 tủ để hồ sơ 2 cánh trượt

CA-1A-L1 tủ để hồ sơ 2 cánh trượt

1,744,600 đ (Đã có VAT) 1,586,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1A-SG tu hồ sơ 2 cánh lùa

CA-1A-SG tu hồ sơ 2 cánh lùa

2,480,500 đ (Đã có VAT) 2,255,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1B-S tủ sắt 2 cánh lùa nội thất xuân hòa

CA-1B-S tủ sắt 2 cánh lùa nội thất xuân hòa

2,007,500 đ (Đã có VAT) 1,825,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2A-S tủ tài liệu sắt

CA-2A-S tủ tài liệu sắt

2,343,000 đ (Đã có VAT) 2,130,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2B-L tủ hồ sơ sắt

CA-2B-L tủ hồ sơ sắt

3,080,000 đ (Đã có VAT) 2,800,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2C-S1 tủ hồ sơ XH

CA-2C-S1 tủ hồ sơ XH

2,458,500 đ (Đã có VAT) 2,235,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2C-S4 tủ hồ sơ XH

CA-2C-S4 tủ hồ sơ XH

2,711,500 đ (Đã có VAT) 2,465,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2F tủ tài liệu sắt

CA-2F tủ tài liệu sắt

W460 x D620 x H728mm

1,889,800 đ (Đã có VAT) 1,718,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-L tủ hồ sơ sắt

CA-3A-L tủ hồ sơ sắt

2,530,000 đ (Đã có VAT) 2,300,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-LG tủ tài liệu sắt

CA-3A-LG tủ tài liệu sắt

2,519,000 đ (Đã có VAT) 2,290,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3AS tủ hồ sơ XH

CA-3AS tủ hồ sơ XH

2,447,500 đ (Đã có VAT) 2,225,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-SG tủ tài liệu sắt

CA-3A-SG tủ tài liệu sắt

2,469,500 đ (Đã có VAT) 2,245,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3B-L tủ hồ sơ sắt

CA-3B-L tủ hồ sơ sắt

2,662,000 đ (Đã có VAT) 2,420,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3F tủ file tài liệu

CA-3F tủ file tài liệu

2,365,000 đ (Đã có VAT) 2,150,000 đ (Chưa có VAT)
CA-4F tủ file tài liệu XH

CA-4F tủ file tài liệu XH

2,579,500 đ (Đã có VAT) 2,345,000 đ (Chưa có VAT)
CA-6A-1K tủ quần áo XH

CA-6A-1K tủ quần áo XH

3,938,000 đ (Đã có VAT) 3,580,000 đ (Chưa có VAT)
CA-7A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa

CA-7A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa

2,895,200 đ (Đã có VAT) 2,632,000 đ (Chưa có VAT)
CA-8D tủ locker

CA-8D tủ locker

3,239,500 đ (Đã có VAT) 2,945,000 đ (Chưa có VAT)
CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa

CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa

2,673,000 đ (Đã có VAT) 2,430,000 đ (Chưa có VAT)
CA-SH-02 tủ để giầy dép nội thất xuân hòa

CA-SH-02 tủ để giầy dép nội thất xuân hòa

1,045,000 đ (Đã có VAT) 950,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS01

Hộc sắt di động HS01

410x600x670mm

2,200,000 đ (Đã có VAT) 2,000,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS02

Hộc sắt di động HS02

410x600x670mm

1,100,000 đ (Đã có VAT) 1,000,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS03

Hộc sắt di động HS03

396x542x652mm

1,359,600 đ (Đã có VAT) 1,236,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS1D

Hộc sắt di động HS1D

W420 x D500 x H660 (mm)

1,331,000 đ (Đã có VAT) 1,210,000 đ (Chưa có VAT)
LK-12N-03 Tủ locker 12 ngăn có khóa

LK-12N-03 Tủ locker 12 ngăn có khóa

3,487,000 đ (Đã có VAT) 3,170,000 đ (Chưa có VAT)
LK-18N-03 tủ locker 18 ngăn khóa

LK-18N-03 tủ locker 18 ngăn khóa

4,268,000 đ (Đã có VAT) 3,880,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top