NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng làm việc   /   Bàn văn phòng

W2400 x D1200 x H750 mm
4.761.900 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
3.132.800 (vnđ)
W1200x1200x750mm
2.273.700 (vnđ)
W1600 x D800 x H760 mm
1.951.400 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
1.827.100 (vnđ)
W1400 x D700 x H750 mm
1.696.200 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.633.500 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.551.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.896.400 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
2.010.800 (vnđ)
W1400xD700xH750
2.515.700 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
2.255.000 (vnđ)
W1600 x D800 x H760 mm
2.368.300 (vnđ)
W1200x1200x750mm
2.877.600 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
2.988.700 (vnđ)
W1400XD1400XH750MM
3.661.900 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
550.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
2.915.000 (vnđ)
Rộng 400 – sâu 480 – cao 550 mm
903.100 (vnđ)
Rộng 407 – sâu 521 – cao 555 mm
1.086.800 (vnđ)
Rộng 400 – sâu 450 – cao 420 mm
695.200 (vnđ)
W1200 x D600 x H1545mm
2.261.600 (vnđ)
W1200 x D700 x H1800mm
3.898.400 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.925.000 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.501.500 (vnđ)
W1600 x D600 x H750 mm
1.749.000 (vnđ)
W1400 x D600 x H750 mm
1.465.200 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
495.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
550.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
550.000 (vnđ)
W1200 x D500 x H750 mm
876.700 (vnđ)
W1200 x D700 x H750 mm.
1.019.700 (vnđ)
W1400 x D500 x H750 mm
1.189.100 (vnđ)
W1600 x D500 x H750 mm
1.057.100 (vnđ)
W1800 x D500 x H760mm
1.116.500 (vnđ)
W1200 x D500 x H750 mm
964.700 (vnđ)
Bàn văn phòng
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
560x570x955-1035mm
1.108.800 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
878.900 (vnđ)
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
646.800 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.509.700 (vnđ)
W2400xD1200xH750
9.252.100 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.384.900 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
3.216.400 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.946.600 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.521.300 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.638.800 (vnđ)
Tin mới nhất
560x570x955-1035mm
1.108.800 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.509.700 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.269.400 (vnđ)
W1800xD800xH750mm
2.259.400 (vnđ)
W575 x D645 x H1070-1265 (mm)
2.283.600 (vnđ)
W1200xD1200xH750mm
2.930.400 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem