NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
Trang chủ   >   Nội thất phòng lãnh đạo   /   Bàn lãnh đạo

Rộng 2100 x Sâu 1000 x Cao 750 mm
19.372.000 (vnД‘)
Rộng 1800 x Sâu 800 x Cao 750 mm
2.165.000 (vnД‘)
Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 690 mm
1.241.000 (vnД‘)
Rộng 1800 x Sâu 800 x Cao 750 mm
4.320.000 (vnД‘)
Rộng 1820 x Sâu 900 x Cao 750 mm
4.698.000 (vnД‘)
Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 660 mm
1.959.000 (vnД‘)
W2000 x D1000 x H760mm
7.042.000 (vnД‘)
W2400 x D1100 x H760mm
8.424.000 (vnД‘)
W1800 x D900 x H760mm
3.942.000 (vnД‘)
W410 x D500 x H620 mm
972.000 (vnД‘)
W410 x D500 x H620 mm
875.000 (vnД‘)
1800X900X750MM
7.031.000 (vnД‘)
W1800xD800xH750mm
1.850.000 (vnД‘)
W800xD400xH750mm
1.200.000 (vnД‘)
W2000xD2000xH760mm
9.000.000 (vnД‘)
Nội thất phòng lãnh đạo
Giá sản phẩm
Thương hiệu
Sản phẩm khuyến mãi
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
540.000 (vnđ)
560x570x955-1035mm
940.000 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
5.850.000 (vnđ)
W545 x D530 x H910-1135mm
734.000 (vnđ)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.134.000 (vnđ)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.634.000 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.870.000 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
753.000 (vnđ)
W660xD570xH(980-1080)mm.
1.253.000 (vnđ)
W1400xD1200xH750mm.
3.063.000 (vnđ)
W2400xD1200xH750
7.727.000 (vnđ)
Tin mới nhất
560x570x985-1110mm
1.040.000 (vnđ)
560x570x955-1035mm
940.000 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
5.850.000 (vnđ)
W490xD550xH875mm
654.000 (vnđ)
W630 x D700-1010 x H1060 - 1240 mm
4.000.000 (vnđ)
W630 x D700-1010 x H1060 - 1240 mm
3.100.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem