Đang gửi...

Nội thất trường học

Bàn đọc thư viện Hòa Phát BTV101

Bàn đọc thư viện Hòa Phát BTV101

W2400 x D1200 x H750mm

2,645,500 đ (Đã có VAT) 2,405,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế học sinh lớp 3-5 Hòa Phát TBHS301

Bàn ghế học sinh lớp 3-5 Hòa Phát TBHS301

800x500x630mm

1,430,000 đ (Đã có VAT) 1,300,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101A + GHS101A

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101A + GHS101A

W1000 x D400 x H550mm

654,500 đ (Đã có VAT) 595,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101B + GHS101B

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101B + GHS101B

W1000 x D400 x H610mm

687,500 đ (Đã có VAT) 625,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-3+GHS106-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-3+GHS106-3

600 x D450 x H510mm

773,300 đ (Đã có VAT) 703,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-4+GHS106-4

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-4+GHS106-4

600 x D500 x H570mm

831,600 đ (Đã có VAT) 756,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-6+GHS106-6

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-6+GHS106-6

600 x D500 x H690mm

931,700 đ (Đã có VAT) 847,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-3 + GHS107-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-3 + GHS107-3

W600 x D450 x H510mm

506,000 đ (Đã có VAT) 460,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-5+ GHS107-5

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-5+ GHS107-5

W600 x D500 x H630mm

495,000 đ (Đã có VAT) 450,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-6 + GHS107-6

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-6 + GHS107-6

W600 x D500 x H630mm

572,000 đ (Đã có VAT) 520,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-3 +GHS108-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-3 +GHS108-3

W1200 x D450 x H510mm

733,700 đ (Đã có VAT) 667,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-4+GHS108-4

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-4+GHS108-4

W1200 x D500 x H570mm

814,000 đ (Đã có VAT) 740,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-5+GHS108-5

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-5+GHS108-5

W1200 x D500 x H630mm

860,200 đ (Đã có VAT) 782,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát GHS108-III

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát GHS108-III

W1 270 x W 270 x D1 290 x D 340 x H1 300 x H540mm

121,000 đ (Đã có VAT) 110,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học liền giá Hòa Phát BK206SM

Bàn học liền giá Hòa Phát BK206SM

W1050 x D550 x H1800mm

1,650,000 đ (Đã có VAT) 1,500,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS110-3

Bàn học sinh BHS110-3

W1200 x D450 x H510mm

446,600 đ (Đã có VAT) 406,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS103B

Bàn học sinh Hòa Phát BHS103B

W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm

649,000 đ (Đã có VAT) 590,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

W1200 x D870 x H1 440 x H2 690 x H770mm

852,500 đ (Đã có VAT) 775,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

W1100 x D628 x  H(580÷830) x H1(980÷1230) mm

2,420,000 đ (Đã có VAT) 2,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền giá Hòa Phát BK406

Bàn học sinh liền giá Hòa Phát BK406

W1200 x D600 x H1800

2,178,000 đ (Đã có VAT) 1,980,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh tiểu học BHS104B

Bàn học sinh tiểu học BHS104B

W1000 x D825 x H1(380) x H2(610) x H(665) mm

726,000 đ (Đã có VAT) 660,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh tiểu học BHS104C

Bàn học sinh tiểu học BHS104C

W1200 x D885 x H1(440) x H2(690) x H(770) mm

869,000 đ (Đã có VAT) 790,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101

Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101

1200x500x1200mm

1,133,000 đ (Đã có VAT) 1,030,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG01-1 + BMG01-3

Bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG01-1 + BMG01-3

W585 x D405 x H200 mm

154,000 đ (Đã có VAT) 140,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn mẫu giáo Hòa Phát GMG104B-2

Bàn mẫu giáo Hòa Phát GMG104B-2

137,500 đ (Đã có VAT) 125,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101

Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101

W1400 x D1000 x H750 mm

1,606,000 đ (Đã có VAT) 1,460,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn sinh viên 2 chỗ ngồi Hòa Phát BSV104

Bàn sinh viên 2 chỗ ngồi Hòa Phát BSV104

W1200 x D400 x H750 mm

531,300 đ (Đã có VAT) 483,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top