Đang gửi...

Nội thất trường học

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

600x600x750

627,000 đ (Đã có VAT) 570,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học ngoại ngữ BNN-01-00

Bàn học ngoại ngữ BNN-01-00

1,210,000 đ (Đã có VAT) 1,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh 190 BHS03

Bàn học sinh 190 BHS03

800x500x550/750mm

869,000 đ (Đã có VAT) 790,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh bán trú BHS-19-01

Bàn học sinh bán trú BHS-19-01

1,133,000 đ (Đã có VAT) 1,030,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh bán trú BHS-19-01A

Bàn học sinh bán trú BHS-19-01A

858,000 đ (Đã có VAT) 780,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh bán trú BHS-19-01B

Bàn học sinh bán trú BHS-19-01B

913,000 đ (Đã có VAT) 830,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh bán trú BHS-19-02

Bàn học sinh bán trú BHS-19-02

1,199,000 đ (Đã có VAT) 1,090,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS-02FT

Bàn học sinh BHS-02FT

759,000 đ (Đã có VAT) 690,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS-1205QD

Bàn học sinh BHS-1205QD

1200x500x730

979,000 đ (Đã có VAT) 890,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS-15-15

Bàn học sinh BHS-15-15

627,000 đ (Đã có VAT) 570,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS-15-16

Bàn học sinh BHS-15-16

660,000 đ (Đã có VAT) 600,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh chân sắt 190 BHS01B-LG

Bàn học sinh chân sắt 190 BHS01B-LG

800x695x550/750mm

1,750,100 đ (Đã có VAT) 1,591,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh chân sắt 190 BHS01-LG

Bàn học sinh chân sắt 190 BHS01-LG

1150x725x550/750mm

1,999,800 đ (Đã có VAT) 1,818,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh chân sắt 190 BHS02B-LG

Bàn học sinh chân sắt 190 BHS02B-LG

800x695x550/750mm

1,930,500 đ (Đã có VAT) 1,755,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh chân sắt 190 BHS02-LG

Bàn học sinh chân sắt 190 BHS02-LG

1150x725x550/750mm

2,190,100 đ (Đã có VAT) 1,991,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh đơn BHS-05-00

Bàn học sinh đơn BHS-05-00

583,000 đ (Đã có VAT) 530,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền ghế BHS-16-00

Bàn học sinh liền ghế BHS-16-00

847,000 đ (Đã có VAT) 770,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền ghế BHS-16-00

Bàn học sinh liền ghế BHS-16-00

1,045,000 đ (Đã có VAT) 950,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

1,375,000 đ (Đã có VAT) 1,250,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

946,000 đ (Đã có VAT) 860,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh xuân hòa  BHS-13-06

Bàn học sinh xuân hòa BHS-13-06

715,000 đ (Đã có VAT) 650,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh xuân hòa  BHS-13-07 XG/HG

Bàn học sinh xuân hòa BHS-13-07 XG/HG

935,000 đ (Đã có VAT) 850,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh xuân hòa  BHS-14-04CS

Bàn học sinh xuân hòa BHS-14-04CS

1,650,000 đ (Đã có VAT) 1,500,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh xuân hòa  BHS-14-06

Bàn học sinh xuân hòa BHS-14-06

880,000 đ (Đã có VAT) 800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

765,600 đ (Đã có VAT) 696,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

704,000 đ (Đã có VAT) 640,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-01

Bàn họp xuân hòa BHG-01-01

759,000 đ (Đã có VAT) 690,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-01V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-01V

1400x450x750

825,000 đ (Đã có VAT) 750,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top