Đang gửi...

Nội thất khu công cộng XH

  Ghế hội trường GS-32-09

Ghế hội trường GS-32-09

1,879,900 đ (Đã có VAT) 1,709,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

2,266,000 đ (Đã có VAT) 2,060,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

2,667,500 đ (Đã có VAT) 2,425,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn chân sắt BOV-1805BC-G

Bàn chân sắt BOV-1805BC-G

1,133,000 đ (Đã có VAT) 1,030,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn để đồ BDD-01

Bàn để đồ BDD-01

W1200 x D600 x H750mm

3,806,000 đ (Đã có VAT) 3,460,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn đẻ inox BK-02

Bàn đẻ inox BK-02

7,517,400 đ (Đã có VAT) 6,834,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-G

Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-G

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-V

Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-V

1,039,500 đ (Đã có VAT) 945,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805G

Bàn gấp chân sắt BOV-1805G

827,200 đ (Đã có VAT) 752,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805V

Bàn gấp chân sắt BOV-1805V

880,000 đ (Đã có VAT) 800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-08-00

Bàn họp xuân hòa BHG-08-00

2000x600x750

1,133,000 đ (Đã có VAT) 1,030,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn khám bệnh BK-03

Bàn khám bệnh BK-03

6,465,800 đ (Đã có VAT) 5,878,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn khám phụ khoa BK-03

Bàn khám phụ khoa BK-03

6,102,800 đ (Đã có VAT) 5,548,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn lấy máu BLM-03

Bàn lấy máu BLM-03

2,640,000 đ (Đã có VAT) 2,400,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn típ BT-01

Bàn típ BT-01

2,508,000 đ (Đã có VAT) 2,280,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn típ BT-02

Bàn típ BT-02

W600 x D400x(700-1200mm)

2,981,000 đ (Đã có VAT) 2,710,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn y tế BYT-01

Bàn y tế BYT-01

1,744,600 đ (Đã có VAT) 1,586,000 đ (Chưa có VAT)
Bục phát biểu BPB-02PU

Bục phát biểu BPB-02PU

2,662,000 đ (Đã có VAT) 2,420,000 đ (Chưa có VAT)
Bục phát biểu BPB-03PU

Bục phát biểu BPB-03PU

2,134,000 đ (Đã có VAT) 1,940,000 đ (Chưa có VAT)
Bục tượng Bác BTB-02PU

Bục tượng Bác BTB-02PU

2,640,000 đ (Đã có VAT) 2,400,000 đ (Chưa có VAT)
Cáng tay CT-01

Cáng tay CT-01

1,320,000 đ (Đã có VAT) 1,200,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế đôn xoay GI-10-10

Ghế đôn xoay GI-10-10

300x(560-710mm)

770,000 đ (Đã có VAT) 700,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế đôn xoay GI-10-10XH

Ghế đôn xoay GI-10-10XH

280x450

644,600 đ (Đã có VAT) 586,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế người nhà bệnh nhân GBN-01-00

Ghế người nhà bệnh nhân GBN-01-00

W1900 x D700 x H570

1,870,000 đ (Đã có VAT) 1,700,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-29-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-29-00H

1,958,000 đ (Đã có VAT) 1,780,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-30-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-30-00H

1,578,500 đ (Đã có VAT) 1,435,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-31-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-31-00H

1,353,000 đ (Đã có VAT) 1,230,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quầy bar GS-34-00

Ghế quầy bar GS-34-00

542,850 đ (Đã có VAT) 493,500 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top