Đang gửi...

Hộc bàn văn phòng

  Hộc di động HBG-04-01

Hộc di động HBG-04-01

715,000 đ (Đã có VAT) 650,000 đ (Chưa có VAT)
  Hộc di động HBG-04-01V

Hộc di động HBG-04-01V

726,000 đ (Đã có VAT) 660,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-05-00

Hộc di động HBG-05-00

583,000 đ (Đã có VAT) 530,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-05-00G

Hộc di động HBG-05-00G

575,300 đ (Đã có VAT) 523,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-06-01

Hộc di động HBG-06-01

W420 X D460 X H650mm

825,000 đ (Đã có VAT) 750,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-07-00

Hộc di động HBG-07-00

W420 X D460 X H650mm

1,133,000 đ (Đã có VAT) 1,030,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc tài liệu HDD-03-00 PU

Hộc tài liệu HDD-03-00 PU

1,023,000 đ (Đã có VAT) 930,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ phụ bàn giám đốc BHP-01-00 PU

Tủ phụ bàn giám đốc BHP-01-00 PU

1,760,000 đ (Đã có VAT) 1,600,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top