Đang gửi...

Bàn tủ lãnh đạo

2 tủ DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát

2 tủ DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát

W1800 x D400 x H2000mm

10,576,500 đ (Đã có VAT) 9,615,000 đ (Chưa có VAT)
2HR1800-2B+1HR950-3B bộ tủ ghép nội thất Hòa Phát

2HR1800-2B+1HR950-3B bộ tủ ghép nội thất Hòa Phát

W3600 x D400 x H1800mm

8,537,100 đ (Đã có VAT) 7,761,000 đ (Chưa có VAT)
3 tủ ghép DC940H4 + DC940H1

3 tủ ghép DC940H4 + DC940H1

W2700 x D400 x H2000mm

9,857,100 đ (Đã có VAT) 8,961,000 đ (Chưa có VAT)
BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2 Hot

BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2

W3000 X D2000 X H760 (mm)

10,010,000 đ (Đã có VAT) 9,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc DT2010V10

Bàn giám đốc DT2010V10

W2000 x D1000 x H750 mm

8,497,500 đ (Đã có VAT) 7,725,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM15

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM15

W2000 x D1000 x H760 mm

6,231,500 đ (Đã có VAT) 5,665,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

W2000 x D1000 x H760mm

4,451,700 đ (Đã có VAT) 4,047,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

W1800 x D900 x H760mm

3,399,000 đ (Đã có VAT) 3,090,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Veneer cao cấp Hòa Phát DT2010V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer cao cấp Hòa Phát DT2010V15

W2000 x D1000 x H760 mm

6,458,100 đ (Đã có VAT) 5,871,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411V15

W2400 x D1100 x H760 mm

7,477,800 đ (Đã có VAT) 6,798,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

W2000 x D1000 x H760mm

5,528,600 đ (Đã có VAT) 5,026,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

W2000 x D1000 x H760mm

6,798,000 đ (Đã có VAT) 6,180,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

W2000 x D1000 x H760mm

14,729,000 đ (Đã có VAT) 13,390,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

W1800 x D900 x H760mm

3,582,700 đ (Đã có VAT) 3,257,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

W1800 x D900 x H760mm

3,852,200 đ (Đã có VAT) 3,502,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

W1800 x D900 x H760mm

3,012,900 đ (Đã có VAT) 2,739,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

W1800 x D900 x H760mm

3,410,000 đ (Đã có VAT) 3,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

W2000 x D1000 x H760mm

4,180,000 đ (Đã có VAT) 3,800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

W2000 x D1000 x H760mm

3,658,600 đ (Đã có VAT) 3,326,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

W2000 x D1000 x H760mm

3,960,000 đ (Đã có VAT) 3,600,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

W1800 x D900 x H750mm

3,771,900 đ (Đã có VAT) 3,429,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890V12

Bàn giám đốc Veneer DT1890V12

W1800 x D1000 x H760 mm

5,750,800 đ (Đã có VAT) 5,228,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890V14

Bàn giám đốc Veneer DT1890V14

W1800 x D900 x H760 mm

5,438,400 đ (Đã có VAT) 4,944,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM1

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM1

W1800 x D900 x H760 mm

3,625,600 đ (Đã có VAT) 3,296,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM12

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM12

W1800 x D900 x H760 mm

5,084,200 đ (Đã có VAT) 4,622,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM3

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM3

W1800 x D900 x H760 mm

4,532,000 đ (Đã có VAT) 4,120,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM4

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM4

W1800 x D900 x H760 mm

4,532,000 đ (Đã có VAT) 4,120,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top