Đang gửi...

Bàn - Tủ giám đốc fami

 Bàn họp Vip CM2400H2

Bàn họp Vip CM2400H2

W2400 x D1200 x H760

6,710,000 đ (Đã có VAT) 6,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc fami BGD1809F

Bàn giám đốc fami BGD1809F

W1800 x D900 x H760

5,720,000 đ (Đã có VAT) 5,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809F2

Bàn giám đốc Fami BGD1809F2

W1800 x D900 x H760

7,326,000 đ (Đã có VAT) 6,660,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809F3

Bàn giám đốc Fami BGD1809F3

W1800 x D900 x H760

7,040,000 đ (Đã có VAT) 6,400,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809F4

Bàn giám đốc Fami BGD1809F4

W1800 x D950 x H760

6,798,000 đ (Đã có VAT) 6,180,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809T

Bàn giám đốc Fami BGD1809T

W1800 x D900 x H760

5,720,000 đ (Đã có VAT) 5,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD18F

Bàn giám đốc Fami BGD18F

W1800 x D900 x H760

9,064,000 đ (Đã có VAT) 8,240,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD2410F2

Bàn giám đốc Fami BGD2410F2

W2400 x D1050 x H760

9,240,000 đ (Đã có VAT) 8,400,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD3210C

Bàn giám đốc Fami BGD3210C

W3200 x D1050 x H760

11,330,000 đ (Đã có VAT) 10,300,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc FAMI SMM1800H

Bàn giám đốc FAMI SMM1800H

W1820 x D900 x H750mm

6,817,800 đ (Đã có VAT) 6,198,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L

Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L

W1800 x D1900 x H750mm

6,380,000 đ (Đã có VAT) 5,800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn Giám Đốc FAMI VIP E01-D3229V-L

Bàn Giám Đốc FAMI VIP E01-D3229V-L

3200x2900x760mm

133,716,000 đ (Đã có VAT) 121,560,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc K2110E-V

Bàn giám đốc K2110E-V

W2100 x D1000 x H745

18,227,000 đ (Đã có VAT) 16,570,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc TH1818DL-L

Bàn giám đốc TH1818DL-L

W1800 x D1900 x H750mm

6,644,000 đ (Đã có VAT) 6,040,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc TH1818DL-R

Bàn giám đốc TH1818DL-R

W1800 x D1900 x H750mm

6,644,000 đ (Đã có VAT) 6,040,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn làm việc fami MSM1800H

Bàn làm việc fami MSM1800H

W1820 x D900 x H750mm

4,565,000 đ (Đã có VAT) 4,150,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn lãnh đạo RH1818DL-L/R

Bàn lãnh đạo RH1818DL-L/R

W1800 x D1900 x H750

5,720,000 đ (Đã có VAT) 5,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn lãnh đạo RV1818DL-L/R

Bàn lãnh đạo RV1818DL-L/R

W1800 x D1900 x H750

5,610,000 đ (Đã có VAT) 5,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn lãnh đạo TV1818DL-L/R

Bàn lãnh đạo TV1818DL-L/R

W1800 x D1900 x H750

6,380,000 đ (Đã có VAT) 5,800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn phụ giám đốc Fami BP1000F

Bàn phụ giám đốc Fami BP1000F

1,925,000 đ (Đã có VAT) 1,750,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn phụ giám đốc fami BP1400F

Bàn phụ giám đốc fami BP1400F

W1400 x D450 x H680

3,410,000 đ (Đã có VAT) 3,100,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn phụ giám đốc Fami P1000T

Bàn phụ giám đốc Fami P1000T

W1000 x D420 x H707

1,892,000 đ (Đã có VAT) 1,720,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top