Đang gửi...

Bàn họp văn phòng

 Bàn họp Vip CM2400H2

Bàn họp Vip CM2400H2

W2400 x D1200 x H760

6,710,000 đ (Đã có VAT) 6,100,000 đ (Chưa có VAT)
 Bàn họp Vip CM6000H

Bàn họp Vip CM6000H

W6000 x D2000 x H760

32,450,000 đ (Đã có VAT) 29,500,000 đ (Chưa có VAT)
ATH1000 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH1000 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất...

Ø1000 x H750mm

991,100 đ (Đã có VAT) 901,000 đ (Chưa có VAT)
ATH1200 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH1200 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất...

Ø1200 x H750mm

1,223,200 đ (Đã có VAT) 1,112,000 đ (Chưa có VAT)
ATH1810CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH1810CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội...

W1800 x D1000 x H750mm

1,636,800 đ (Đã có VAT) 1,488,000 đ (Chưa có VAT)
ATH1810OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH1810OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội...

W1800 x D1000 x H750mm

1,636,800 đ (Đã có VAT) 1,488,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2010CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH2010CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội...

W2000 x D1000 x H750mm

1,834,800 đ (Đã có VAT) 1,668,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2010OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH2010OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội...

W2000 x D1000 x H750mm

1,834,800 đ (Đã có VAT) 1,668,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2412CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH2412CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W2400 x D1200 x H750mm

2,152,700 đ (Đã có VAT) 1,957,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2412OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát

ATH2412OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội...

W2400 x D1200 x H750mm

2,152,700 đ (Đã có VAT) 1,957,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH2812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W2800 x D1200 x H750mm

2,741,200 đ (Đã có VAT) 2,492,000 đ (Chưa có VAT)
ATH2812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH2812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

W2800 x D1200 x H750mm

2,741,200 đ (Đã có VAT) 2,492,000 đ (Chưa có VAT)
ATH3012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH3012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W3000 x D1200 x H750mm

3,059,100 đ (Đã có VAT) 2,781,000 đ (Chưa có VAT)
ATH3012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH3012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

W3000 x D1200 x H750mm

3,059,100 đ (Đã có VAT) 2,781,000 đ (Chưa có VAT)
ATH3612CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH3612CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W3600 x D1200 x H750mm

3,228,500 đ (Đã có VAT) 2,935,000 đ (Chưa có VAT)
ATH3612OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH3612OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

W3600 x D1200 x H750mm

3,228,500 đ (Đã có VAT) 2,935,000 đ (Chưa có VAT)
ATH4012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH4012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W4000 x D1200 x H750mm

3,545,300 đ (Đã có VAT) 3,223,000 đ (Chưa có VAT)
ATH4012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH4012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

W4000 x D1200 x H750mm

3,545,300 đ (Đã có VAT) 3,223,000 đ (Chưa có VAT)
ATH4016 bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH4016 bàn họp gỗ công nghiệp athena

W4000 x D1600 x H750mm

7,251,200 đ (Đã có VAT) 6,592,000 đ (Chưa có VAT)
ATH4812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH4812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena

W4800 x D1200 x H750mm

3,908,300 đ (Đã có VAT) 3,553,000 đ (Chưa có VAT)
ATH4812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

ATH4812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena

W4800 x D1200 x H750mm

3,908,300 đ (Đã có VAT) 3,553,000 đ (Chưa có VAT)
ATH5115 Bàn họp gỗ công nghiệp athena nội

ATH5115 Bàn họp gỗ công nghiệp athena nội

5100x1500x750.

8,270,900 đ (Đã có VAT) 7,519,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

600x600x750

627,000 đ (Đã có VAT) 570,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn góc xuân hòa BCG-03-00V

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00V

600x600x750

660,000 đ (Đã có VAT) 600,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp 190 BCO36

Bàn họp 190 BCO36

3600x1200x750mm

5,519,800 đ (Đã có VAT) 5,018,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp 190 BH18-CG

Bàn họp 190 BH18-CG

1800x900x740mm

1,850,200 đ (Đã có VAT) 1,682,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp 190 BH18-CO

Bàn họp 190 BH18-CO

1800x900x750mm

2,059,200 đ (Đã có VAT) 1,872,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp 190 BH18-CS

Bàn họp 190 BH18-CS

1800x900x750mm

1,999,800 đ (Đã có VAT) 1,818,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top