Đang gửi...

Bàn hội trường

 BHT02 gỗ sơn pu - BHT12DH2V

BHT02 gỗ sơn pu - BHT12DH2V

1200 x 500 x 750mm.

1,848,000 đ (Đã có VAT) 1,680,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

600x600x750

627,000 đ (Đã có VAT) 570,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường BHT12DH2

Bàn hội trường BHT12DH2

1200 x 500 x 750mm.

2,079,000 đ (Đã có VAT) 1,890,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường BHT12DH2V

Bàn hội trường BHT12DH2V

W1200 x D500 x H750 (mm)

1,940,400 đ (Đã có VAT) 1,764,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15DH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15DH2

2,750,000 đ (Đã có VAT) 2,500,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường Hòa Phát BHT03

Bàn hội trường Hòa Phát BHT03

1500 x 500 x 750mm.

2,601,500 đ (Đã có VAT) 2,365,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

765,600 đ (Đã có VAT) 696,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường khung thép BHT512

Bàn hội trường khung thép BHT512

W1200 x D500 x H750 mm

883,300 đ (Đã có VAT) 803,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-01-02PU

Bàn họp BH-01-02PU

W2400 x D1200 x H760

3,773,000 đ (Đã có VAT) 3,430,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-02-01PU

Bàn họp BH-02-01PU

W2000 x D1000 x H760

2,970,000 đ (Đã có VAT) 2,700,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-02-02PU

Bàn họp BH-02-02PU

W2400 x D1200 x H760

3,520,000 đ (Đã có VAT) 3,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-03-01PU

Bàn họp BH-03-01PU

W3000 x D1200 x H760

5,775,000 đ (Đã có VAT) 5,250,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-05-01PU

Bàn họp BH-05-01PU

W3000 x D1200 x H760

5,170,000 đ (Đã có VAT) 4,700,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-06-01PU

Bàn họp BH-06-01PU

W2000 x D1000 x H760

3,168,000 đ (Đã có VAT) 2,880,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-06-02PU

Bàn họp BH-06-02PU

W2400 x D1200 x D760

4,301,000 đ (Đã có VAT) 3,910,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp quây BH-01-09

Bàn họp quây BH-01-09

W4000 x D1600 x H760

10,835,000 đ (Đã có VAT) 9,850,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-03-00

Bàn họp xuân hòa BHE-03-00

2000x1000x750

1,675,300 đ (Đã có VAT) 1,523,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-04-00

Bàn họp xuân hòa BHE-04-00

2400x1200x750

1,929,400 đ (Đã có VAT) 1,754,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-05-00

Bàn họp xuân hòa BHE-05-00

3000x1200x750

2,596,000 đ (Đã có VAT) 2,360,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-06-00

Bàn họp xuân hòa BHE-06-00

3600x1200x750

3,047,000 đ (Đã có VAT) 2,770,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-00

Bàn họp xuân hòa BHG-01-00

1200x450x750

660,000 đ (Đã có VAT) 600,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

704,000 đ (Đã có VAT) 640,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-01

Bàn họp xuân hòa BHG-01-01

759,000 đ (Đã có VAT) 690,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-01V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-01V

1400x450x750

825,000 đ (Đã có VAT) 750,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-02

Bàn họp xuân hòa BHG-01-02

1600x450x750

913,000 đ (Đã có VAT) 830,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-03

Bàn họp xuân hòa BHG-01-03

1800x450x750

946,000 đ (Đã có VAT) 860,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-03V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-03V

1,023,000 đ (Đã có VAT) 930,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-02-00

Bàn họp xuân hòa BHG-02-00

1000x600x750

737,000 đ (Đã có VAT) 670,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top